روز بزرگداشت کوروش بزرگ، روز پدر، روز مرد، روز عشق به انسانیت و روز ایران را به همگی شادباش می گوییم

+ نوشته شده توسط مرجان در یکشنبه هفتم آبان 1391 و ساعت 11:17 |
من با هيچكــــس بر سر آيين و باوری كه دارد نمی جنگم . . .

چرا كه خـــدای هر كس همانيست كه خـــرد او می گويد . . .

"کوروش بزرگ"

+ نوشته شده توسط مرجان در یکشنبه هفتم آبان 1391 و ساعت 11:9 |
شهریاری که نداند شب مردمانش چگونه به صبح می رسد

گورکن گمنامی است که دل به دفن دانایی بسته است...


+ نوشته شده توسط مرجان در سه شنبه بیست و پنجم مهر 1391 و ساعت 10:36 |